Έχετε επιχείρηση στη Δυτική Αττική ;

Είστε Πολιτιστικός Σύλλογος, Αθλ. Σωματείο κλπ στη Δυτική Αττική ;

Καταχώρηση και προβολή δωρεάν στο opalmos.gr

Τηρείται σειρά προτεραιότητας

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής σε παιδικούς σταθμούς -ΜΕ-ΕΣΠΑ-2019 - 20

Κατηγορία: ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ Δημοσιεύτηκε στις 13 Ιουνίου 2019

 

 

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής σε παιδικούς σταθμούς στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2019-2020»10/6/2019Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2019-2020, προσκαλεί:

Τις Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών

Τις Μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία

Άτομα (γυναίκες και άνδρες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών

Άτομα που βρίσκονται σε χηρεία που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών, και ατόμων με αναπηρία, να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση συμμετοχής. Στόχος της δράσης είναι να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση των ωφελουμένων στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, καθώς και η ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων (παιδιά και άτομα με αναπηρία) σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες.

Κάθε ενδιαφερόμενη/ος για να συμμετάσχει στη δράση πρέπει, κατά τη χρονική περίοδο από 8/6/2019 έως 28/6/2019:

Να αναζητήσει το έντυπο της «Αίτησης Συμμετοχής - Δήλωσης» στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr).

Να συμπληρώσει και να υποβάλει την Αίτηση Συμμετοχής – Δήλωση ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr).

Να αποστείλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης», όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), σε έναν σφραγισμένο φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ένδειξη

 

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΤΟΥΣ 2019-2020.

 

Τα τελικά αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. στις 21 Ιουλίου 2019. Η δράση εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», καθώς και στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 270.000.000 € Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική Πρόσκληση την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της  Ε.Ε.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο https://www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_2019 (όπου θα δημοσιεύονται και όλες οι σχετικές με τη δράση ανακοινώσεις).

Ακολουθήστε μας


Εφημερίδα Παλμός Δυτικής Αθήνας

Κάντε κλίκ στην φωτογραφία για να διαβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή την εφημερίδα

Οδηγός Αγοράς

Δωρεάν προβολή επιχειρήσεων

Κάντε κλίκ και δείτε σε ηλεκτρονική μορφή επιχειρήσεις και καταστήματα της Δυτικής Αθήνας