Έχετε επιχείρηση στη Δυτική Αττική ;

Είστε Πολιτιστικός Σύλλογος, Αθλ. Σωματείο κλπ στη Δυτική Αττική ;

Καταχώρηση και προβολή δωρεάν στο opalmos.gr

Τηρείται σειρά προτεραιότητας

Φορολογικές Δηλώσεις - Τα Πρόστιμα για τους ξεχασιάρηδες !!!

Κατηγορία: ΕΛΛΑΔΑ Δημοσιεύτηκε στις 10 Ιουλίου 2018

Με αρχικά πρόστιμα έως 500 ευρώ κινδυνεύουν οι φορολογούμενοι που θα …


ξεχάσουν, να υποβάλουν φέτος φορολογική δήλωση, εντός της προθεσμίας ή πρόκειται να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις.

Τα συγκεκριμένα πρόστιμα είναι τα αυτοτελή, ενώ η τελική επιβάρυνση του φορολογούμενου μπορεί να αυξηθεί, εάν το εκκαθαριστικό σημείωμα είναι χρεωστικό. Ωστόσο υπάρχουν και περιπτώσεις, που υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Μετά την παράταση που χορηγήθηκε η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων είναι η 26η Ιουλίου, αντί της 30ης Ιουνίου που ήταν η αρχική προθεσμία.

Ωστόσο, και πέρυσι που χορηγήθηκε αντίστοιχη παράταση, έως τις 21 Ιουλίου 2017, εντούτοις πάνω από 100.000 φορολογούμενοι υπέβαλαν εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις. Ειδικότερα, μέχρι τις 21η Ιουλίου 2017 υποβλήθηκαν 6.141.418 δηλώσεις, ενώ μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου 2017 υποβλήθηκαν επιπλέον 100.377 δηλώσεις και ο συνολικός αριθμός έφτασε σε 6.241.795 δηλώσεις.

Τα πρόστιμα

Αναλυτικότερα, σε ότι αφορά στα πρόστιμα για τους… ξεχασιάρηδες η νομοθεσία προβλέπει τα ακόλουθα:
Αν ο φορολογούμενος που δεν είναι επαγγελματίας (π.χ. μισθωτός, συνταξιούχος) δεν υποβάλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα ή υποβάλει ελλιπή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, επιβαρύνεται με πρόστιμο 100 ευρώ.
Αν από την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, τότε ο φορολογούμενος επιβαρύνεται, τόσο με το πρόστιμο των 100 ευρώ, αλλά και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής ύψους 0,73% επί του φόρου, για κάθε μήνα που παρήλθε από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής του φόρου μέχρι την ημερομηνία μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης.
Σε ότι αφορά στους φορολογούμενους που θα υποβάλουν εκπρόθεσμα τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, υπάρχει το πρόστιμο των 100 ευρώ, σε περίπτωση που η τροποποίηση γίνεται λόγω δικής του ευθύνης και το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό ή μηδενικό. Στην περίπτωση που η αρχική εμπρόθεσμη δήλωση είχε μηδενικό αποτέλεσμα και από την εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση προκύψει επιστροφή φόρου, τότε θα επιβληθεί πρόστιμο 100 ευρώ το οποίο θα συμψηφιστεί με την επιστροφή φόρου.
Στην περίπτωση που από την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση είχε προκύψει μηδενικό ποσό φόρου και από την εκπρόθεσμη τροποποιητική προκύψει υποχρέωση καταβολής φόρου, τότε εάν ο φορολογούμενος δεν είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας θα χρεωθεί, κατ΄ αρχήν, με πρόστιμο 100 ευρώ. Εάν έχει παρέλθει και η προθεσμία καταβολής του φόρου, θα χρεωθεί και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής υπολογιζόμενους επί του προκύψαντος φόρου με 0,73% για κάθε μήνα που παρήλθε από την κανονική προθεσμία πληρωμής μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης.
Στους φορολογούμενους που είναι επιτηδευματίες και τηρούν απλογραφικά βιβλία, θα τους επιβληθεί το αυτοτελές πρόστιμο των 250 ευρώ και να προκύπτει φόρος, θα χρεωθεί και με προσαύξηση 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης καταβολής.
Οι φορολογούμενοι που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και ξεχάσουν αν υποβάλουν δήλωση, θα χρεωθούν με πρόστιμο 500 ευρώ στο οποίο θα προστεθούν οι τόκοι (0,73%) για κάθε μήνα καθυστέρησης απόδοσης του φόρου.
Πότε δεν επιβάλλονται πρόστιμα 

Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, ακόμη και αν περάσει η προθεσμία της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, δεν επιβάλλονται πρόστιμα ή και προσαυξήσεις, για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων και συγκεκριμένα:
Για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος λόγω βεβαιώσεων αποδοχών που εκδόθηκαν καθυστερημένα. Αν ο εργοδότης εκδώσει καθυστερημένα τη βεβαίωση αποδοχών και ο μισθωτός υποβάλει τροποποιητική δήλωση εντός του έτους του οποίου εκδόθηκε η βεβαίωση, δεν βαρύνεται με πρόστιμο. Είναι πολλές οι τροποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται από αγρότες, λόγω καθυστέρησης έκδοσης βεβαιώσεων του ΟΠΕΚΕΠ, συνταξιούχων (για να αναδρομικά), αλλά και από μισθωτούς που εργάζονται σε εταιρείες οι οποίες καθυστερούν τις πληρωμές.
Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις, που αφορούν σε διόρθωση στοιχείων προστατευόμενου μέλους.
Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για διόρθωση λανθασμένου Α.Μ.Κ.Α.
Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος λόγω καθυστέρησης έκδοσης βεβαίωσης από αρμόδιο φορέα (όχι μόνο εισοδήματος αλλά και άλλων στοιχείων όπως π.χ. τόκων κ.λπ).
Για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος, που αφορά στη διαγραφή συζύγου μετά από διαζύγιο.
Για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος για αλλαγή/συμπλήρωση λογαριασμού IBAN
Για τη δήλωση των αναδρομικών των συνταξιούχων των προηγούμενων ετών, τα οποία θα δηλωθούν με τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στα έτη που αφορούν. Ωστόσο εάν τα αναδρομικά αφορούν τα φορολογικά έτη 2015 και 2016, η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι 31/12/2018.
Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν στη «φιλοξενία» για φορολογικούς λόγους. Σε περίπτωση φιλοξενίας, συμπληρώνεται ο υποπίνακας του κωδικού 801 τον Α.Φ.Μ. του προσώπου που σας φιλοξενεί, τα τ.μ. της οικίας και τους μήνες φιλοξενίας. Εάν το πρόσωπο που σας φιλοξενεί έχει ήδη υποβάλλει φορολογική δήλωση και δεν έχει δηλώσει τη φιλοξενία, θα πρέπει να προηγηθεί η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης για να σας συμπεριλάβει στους φιλοξενούμενους.sofokleousin.gr

Ακολουθήστε μας


Εφημερίδα Παλμός Δυτικής Αθήνας

Κάντε κλίκ στην φωτογραφία για να διαβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή την εφημερίδα

Οδηγός Αγοράς

Δωρεάν προβολή επιχειρήσεων

Κάντε κλίκ και δείτε σε ηλεκτρονική μορφή επιχειρήσεις και καταστήματα της Δυτικής Αθήνας