Έχετε επιχείρηση στη Δυτική Αττική ;

Είστε Πολιτιστικός Σύλλογος, Αθλ. Σωματείο κλπ στη Δυτική Αττική ;

Καταχώρηση και προβολή δωρεάν στο opalmos.gr

Τηρείται σειρά προτεραιότητας

Προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε δάση κατά την αντιπυρική περίοδο 28/8/2020

Κατηγορία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δημοσιεύτηκε στις 27 Αυγούστου 2020Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδόθηκε από την
ΓΓΠΠ προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατ. 4) για αύριο Παρασκευή
28/8/2020 και ως εκ τούτου τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο απαγόρευσης
κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων, όπως ορίζεται στην υπ’αρ.:
438900/26-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΓΧΟ7Λ7-4ΦΘ) απόφαση απαγόρευσης κυκλοφορίας
για την ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών.
Παρακαλούνται οι αποδέκτες να ενεργήσουν καταλλήλως και σύμφωνα με την
αρμοδιότητα τους για την εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης , με την κατάλληλη
σήμανση οδών , με τον έλεγχο είτε με τον αποκλεισμό κατά περίπτωση των
αναφερθέντων σε αυτή οδών- περιοχών καθώς και με τη σχετική ενημέρωση των
πολιτών.
Συνημμένα:
Τα ανωτέρω σχετικά

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ακολουθεί πίνακας αποδεκτών

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f4789290115e3ef37cd4a30 στις 27/08/20 13:21
Πίνακας αποδεκτών
Για ενέργεια
1. Δήμοι Π.Ε. Δυτικής Αθήνας
 Γραφεία Δημάρχων
 Αντιδήμαρχοι Πολιτικής Προστασίας Δήμων
 Υπεύθυνοι Πολιτικής Προστασίας Δήμων Δυτικού Τομέα Αθηνών.
2. ΑΣΔΑ
3. ΠΕΣΥΔΑΠ
4. Στρατόπεδο Καραϊσκάκη
 Σχολή Διαβιβάσεων
 3ο Επιτελικό Γραφείο
5. Γ.Α.Δ.Α.
6. Δ/νση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής
7. Α’ Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής
(με την παράκληση να ενημερωθούν τα αρμόδια Αστυνομικά Τμήματα)
8.Δ/νση Τροχαίας Αττικής
9.Α ́ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής
10.Διοίκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αθηνών
11.2ος Πυροσβεστικός Σταθμός Αθηνών
12.10ος Πυροσβεστικός Σταθμός Αθηνών
13.Αποκεντρωμένη Δίοικηση Αττικής

 Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
 Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
 Δ/νση Δασών Δυτικής Αττικής
 Δασαρχείο Αιγάλεω

14.Εθελοντική Ομάδα Πολιτών Περιστερίου – Ε.Ο.Π.Π.
15.Volunteer Activity Hellas VAH
16.Ελληνική Ένωση Έρευνας& Διάσωσης Εθελοντών Αττικής –Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α
17.Ομάδα Έκτακτων Αναγκών Πυρασφάλειας Καματερού
18.Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών
19.Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Δήμου Αιγάλεω
20.Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων Αττικής-ΛΕΦΕΔ
21.ΕΔΟΚ Αγίας Βαρβάρας
Κοινοποίηση
1. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
2. Περιφερειάρχη Αττικής κ. Πατούλη
3. Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας & Περιβάλλοντος κ.Κόκκαλη
4. Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής
5. Μέλη ΣΟΠΠ Δυτικής Αθήνας
6. Δ/νσεις Π.Ε. Δυτικής Αθήνας

Ακολουθήστε μας