Έχετε επιχείρηση στη Δυτική Αττική ;

Είστε Πολιτιστικός Σύλλογος, Αθλ. Σωματείο κλπ στη Δυτική Αττική ;

Καταχώρηση και προβολή δωρεάν στο opalmos.gr

Τηρείται σειρά προτεραιότητας

Στην τελευταία θέση του ευρωπαϊκού δείκτη κοινωνικής δικαιοσύνης η Ελλάδα

Κατηγορία: ΕΙΠΑΝ Δημοσιεύτηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2017


*Σταύρος Τασιόπουλος
Νομικός - Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου | Νομική Σχολή ΕΚΠΑ

Ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Αιγάλεω

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ
Στον ευρωπαϊκό δείκτη κοινωνικής δικαιοσύνης του ινστιτούτου Bertelsmann, η Ελλάδα είναι στην τελευταία 28η θέση, λαμβάνοντας βαθμολογία 3,7 στην κλίμακα από 1 ως 10. Μάλιστα απέχει περισσότερο από 2 μονάδες από το μ.ο. και μισή μονάδα από την προτελευταία χώρα.Η βαθμολογία αυτή και η τελευταία θέση αποτελεί ξεκάθαρα απόδειξη για αυτό που διαπιστώνουμε κυρίως οι νέοι καθημερινά. Έλλειψη υποδομών και διαδικασιών για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και μεγάλες δυσκολίες στην ισότητα ευκαιριών.Πιο συγκεκριμένα το 3,7 διαμορφώνεται με βάση τους 6 υποδείκτες του γενικού δείκτη όπου η Ελλάδα λαμβάνει την εξής βαθμολογία:

πρόληψη φτώχειας: 2,53

πρόσβαση σε ισότιμη εκπαίδευση: 5,27

πρόσβαση στην αγορά εργασίας: 3,46

κοινωνική συνοχή και αποφυγή διακρίσεων: 4,36

υγεία: 3,99

διαγενεακή δικαιοσύνη:3,6


Οι έξι υποδείκτες αλληλοσυνδέονται και συνδιαμορφώνουν την κοινωνική πραγματικότητα και ταυτόχρονα απεικονίζουν την οικονομική, εργασιακή, εκπαιδευτική κατάσταση της χώρας.

Η βαθμολογία αυτή αναδεικνύει την ανάγκη ουσιαστικής προάσπισης των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών και την υλοποίηση συγκεκριμένων δημόσιων πολιτικών.

Ο σχεδιασμός, η διαμόρφωση και η υλοποίηση δημόσιων πολιτικών με βάση τα στοιχεία, εξαρτάται από την αντίληψη για μία διακυβέρνηση με στόχους και την ανάλογη λήψη αποφάσεων.

Μία εφικτή στρατηγική είναι η στόχευση για καλύτερη βαθμολογία κάθε έτος με κύριο στόχο την προσέγγιση του μ.ο. με την ισόρροπη βελτίωση και στους έξι υποδείκτες.

Ένα πλαίσιο λήψης πολιτικών αποφάσεων και ολοκληρωμένης διακυβέρνησης με βάση την στρατηγική αυτή, είναι η καλύτερη δυνατή λύση για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Ελλάδα.

Αν η επιλογή είναι η δημιουργία περισσότερων ευκαιριών και δυνατοτήτων για όλους, για την πραγματική βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη και πρόοδο, τότε χρειάζεται μία διακυβέρνηση με βάση τα στοιχεία και ξεκάθαρους στόχους.

Σταύρος Τασιόπουλος

Ακολουθήστε μας