Έχετε επιχείρηση στη Δυτική Αττική ;

Είστε Πολιτιστικός Σύλλογος, Αθλ. Σωματείο κλπ στη Δυτική Αττική ;

Καταχώρηση και προβολή δωρεάν στο opalmos.gr

Τηρείται σειρά προτεραιότητας

Πετρούπολη - Εργασίες διαμόρφωσης οδικού κόμβου στην συμβολή των οδών Κερασόβου και Αναπαύσεω

Κατηγορία: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Δημοσιεύτηκε στις 21 Ιουλίου 2019

 


ΆAχισαν οι εργασίες διαμόρφωσης οδικού κόμβου στην συμβολή των οδών Κερασόβου και Αναπαύσεως στην Πετρούπολη.

Η μελέτη περιλαμβάνει την κατασκευή δύο διαχωριστικών νησίδων επί της οδού Κερασόβου και μίας επί της οδού Αναπαύσεως με σκοπό την διευθέτηση των διαφορετικών κινήσεων των οχημάτων. Περιλαμβάνει επίσης μικρή επέκταση του πεζοδρομίου στην οδό Αναπαύσεως, ώστε να παρέχεται καλύτερη ορατότητα στους οδηγούς που διενεργούν δεξιά στροφή, επέκταση του πεζοδρομίου στην οδό Κερασόβου για την εξυπηρέτηση των πεζών καθώς στο σημείο αυτό καταλήγει διάβαση και οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση με σκοπό την ασφαλή κίνηση των πεζών και την ομαλή κίνηση των οχημάτων.

Η μελέτη εκπονήθηκε από εξειδικευμένο συγκοινωνιολόγο και εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 88088/775 (ΦΕΚ 4885/Β΄/1-11-2018) Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Από το δήμο τονίζεται: Συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις με σκοπό μια πόλη σύγχρονη και ασφαλής για όλους τους κατοίκους της.

Ακολουθήστε μας