Έχετε επιχείρηση στη Δυτική Αττική ;

Είστε Πολιτιστικός Σύλλογος, Αθλ. Σωματείο κλπ στη Δυτική Αττική ;

Καταχώρηση και προβολή δωρεάν στο opalmos.gr

Τηρείται σειρά προτεραιότητας

TO 5o ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ

Κατηγορία: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Δημοσιεύτηκε στις 14 Οκτωβρίου 2019

 

 

 

Το 5ο Λύκειο Πετρούπολης τα τελευταία δύο χρόνια έχει μπει δυναμικά στον χώρο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία, στον ελεύθερο χρόνο τους να ασχοληθούν δημιουργικά με τομείς που τους ενδιαφέρουν και παράλληλα να έρθουν σε επαφή με παιδιά από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εμπειρία αυτή είναι μοναδική, γιατί δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές της Πετρούπολης να δουν τον τρόπο ζωής άλλων λαών και να γίνουν κοινωνοί της κουλτούρας τους. Σημαντικός αριθμός μαθητών, στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων, έχει επισκεφτεί χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα πολλά παιδιά από άλλες χώρες έχουν φιλοξενηθεί στο Δήμο. Οι τομείς στους οποίους έχουν εντρυφήσει οι μαθητές του σχολείου αφορούν ,είτε το γνωστικό αντικείμενο

(Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Τοπική Ιστορία, Γλωσσολογία, Φυσικές Επιστήμες) ή αντικείμενα ποικίλου ενδιαφέροντος (Πολιτισμός, Προστασία του Περιβάλλοντος, Ιστορία της Τέχνης). Επίσης στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων οι μαθητές του σχολείου επισκέφτηκαν το Στρασβούργο και ενημερώθηκαν για τα θεσμικά όργανα και τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα συμμετείχαν σε κοινές δράσεις με μαθητές σχολείων άλλων χωρών.

Ειδικότερα, τα προγράμματα που πραγματοποιούνται την τρέχουσα σχολική περίοδο είναι τα εξής:

 

1.Πρόγραμμα EuroGebra

Περιεχόμενο

Χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Geogebra για την αναπαράσταση μαθηματικών εννοιών. Οι μαθητές/τριες με χρήση του παραπάνω λογισμικού βελτιώνουν τις γνώσεις τους στην Άλγεβρα και τη Γεωμετρία, αλληλεπιδρούν με άλλους μαθητές/τριες και δημιουργούν πρωτότυπο ψηφιακό υλικό το οποίο θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες του προγράμματος.

Στόχοι

α) Εξοικείωση με την επιστήμη των μαθηματικών, β) καλλιέργεια θετικής στάσης και αναλυτικής σκέψης, γ) χρήση κατάλληλου λογισμικού προσανατολισμένου στην αναπαράσταση μαθηματικών εννοιών, δ) παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού με το πρόγραμμα Geogebra και ενσωμάτωση του στον παγκόσμιο ιστό, ε) ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού.

 

2.Πρόγραμμα: Knowledge Base International Ltd

Περιεχόμενο

Δημιουργία εικονικής επιχείρησης με παραγόμενο προϊόν τη «γνώση».

Οι μαθητές δημιουργούν διδακτικό υλικό – μαθησιακά εργαλεία στα θέματα:

Α) Η Ευρωπαϊκή Ένωση (1η συνάντηση – Ουγγαρία)

Β) Παγκόσμια ζητήματα – Φύση (2η συνάντηση Τουρκία)

Γ) Ποιος έχει δημιουργήσει τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό (3η συνάντηση Ελλάδα)

Δ) Ευρωπαϊκά προβλήματα, οικονομία – κοινωνία (4η συνάντηση Κροατία)

με τέσσερα υποθέματα σε κάθε θέμα – ενότητα.

ΣΤΟΧΟΙ

Εμπλουτισμός της διδασκαλίας με ελκυστικά διαδραστικά μέσα και άλλα τα οποία θα αποτελέσουν κίνητρο για την εμπλοκή περισσότερων μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. Εξάσκηση στην αγγλική γλώσσα και στις γλώσσες των χωρών των εταίρων. Εξοικείωση με την τεχνολογία και την πληροφορική.

 

3. Πρόγραμμα: «Green Schools for a green future»

Στόχοι του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών μας σε περιβαλλοντικά θέματα και η ενεργοποίηση τους, ώστε να αποκτήσουν τη σχετική κουλτούρα. Επιδίωξη μας είναι να ανακαλύψουμε πρακτικές λύσεις και συνήθειες , που μπορούμε να εφαρμόσουμε στο σχολείο και στην καθημερινότητά μας, προκειμένου να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Τα θέματα που θα μας απασχολήσουν είναι οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας, η εξοικονόμηση φυσικών πόρων, η κλιματική αλλαγή και πολλά άλλα. Οι μαθητές θα αποκτήσουν γνωστικές δεξιότητες, που αφορούν την Πληροφορική, τη χρήση Αγγλικής γλώσσας και τη Φυσική. Πέραν αυτού θα καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη, θα αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και θα μάθουν να λειτουργούν ως υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες.

 

4.Πρόγραμμα : «The identity of the Region: Yesterday-Today-Tomorrow»

Στόχος του προγράμματος είναι η εμβάθυνση της γνώσης των παραδόσεων, της ιστορίας, του πολιτισμού όλων των συμμετεχόντων χωρών με βάση την τοπική κληρονομιά, η οποία θα λειτουργήσει ως πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία υλικού που θα προκαλέσει διάλογο ανάμεσα στις γενιές, και τελικά θα προωθήσει την κοινωνική, εκπαιδευτική και προσωπική ανάπτυξη όσων ωφελούνται από το πρόγραμμα.

 

5. Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Πρόγραμμα Σχολικοί Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και απευθύνεται σε σχολεία ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω των διαφόρων δράσεων, τα σχολεία - τα οποία συμμετέχουν σε εθελοντική βάση - έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες και στόχους της, καθώς και να μάθουν για το ρόλο, τις αρμοδιότητες και τη δομή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημαντικό στοιχείο στο Πρόγραμμα είναι η αναβάθμιση της γνώσης των συμμετεχόντων γύρω από τον Ευρωπαϊκό δημοκρατικό κοινοβουλευτισμό Οι συμμετέχοντες μαθητές και καθηγητές παραλαμβάνουν στο τέλος της σχολικής χρονιάς τιμητικό δίπλωμα συμμετοχής, ενώ το σχολείο αναγορεύεται σε «Σχολείο-Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 

6. OSOS

Το ευρωπαϊκό έργο Η2020: «Οpen Schools for Open Societies – ΟSOS» («Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία»), έχει σκοπό τη διαμόρφωση ενός πλαισίου για το «Ανοιχτό σχολείο».Αντικείμενο του έργου είναι η προετοιμασία της εισαγωγής της καινοτομίας του «Ανοιχτού σχολείου», με βασικό άξονα τις φυσικές επιστήμες και τα αντικείμενα του STEM σε θεματικές που συνδέονται με σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις, σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης.

Α. «STEM POWERING YOUTH»

Με ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και καθοδηγούμενη διερευνητική μάθηση οι μαθητές θα εφαρμόσουν την ανακαλυπτική μεθοδο, θα γίνουν μικροί ερευνητές και επιστήμονες. Θα δοθεί έμφαση σε δραστηριότητες και πειράματα στα εργαστήρια Φυσικής και Χημείας που διαθέτει το σχολείο μας.

Β. Σχολικός κήπος- Σχολική Αυλή

Η σχολική μονάδα είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο υλοποιούνται οι στόχοι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δηλαδή η μάθηση και η διαπαιδαγώγηση. Ο σχολικός χώρος αποτελεί ένα δυναμικό περιβάλλον, το οποίο συμβάλλει στο να διαμορφώσουν οι μαθητές την προσωπική τους ταυτότητα. Ειδικότερα, ο αύλειος χώρος μιας σχολικής μονάδας είναι τόπος ανάπτυξης των διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών, χώρος ψυχαγωγίας, φαγητού, άθλησης. Το περιβάλλον αυτό επιδρά στον μαθητή ελκτικά ή απωθητικά. Παρεμβαίνοντας οι ίδιοι οι μαθητές διαμορφώνουν το πρίσμα μέσα από το οποίο μελλοντικά θα κρίνουν, θα δημιουργούν και θα χειρίζονται το περιβάλλον, δομημένο και φυσικό. Αποκτούν κριτήρια για την αισθητική και την ποιότητα της ζωής τους.

Όλα τα προγράμματα πραγματοποιούνται με την οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειες των μαθητών.

 

Ακολουθήστε μας

Εφημερίδα Παλμός Δυτικής Αθήνας

Κάντε κλίκ στην φωτογραφία για να διαβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή την εφημερίδα

Οδηγός Αγοράς

Δωρεάν προβολή επιχειρήσεων

Κάντε κλίκ και δείτε σε ηλεκτρονική μορφή επιχειρήσεις και καταστήματα της Δυτικής Αθήνας