Έχετε επιχείρηση στη Δυτική Αττική ;

Είστε Πολιτιστικός Σύλλογος, Αθλ. Σωματείο κλπ στη Δυτική Αττική ;

Καταχώρηση και προβολή δωρεάν στο opalmos.gr

Τηρείται σειρά προτεραιότητας

Ενεργοί Πολίτες Δημοτική Κίνηση Πετρούπολης: Για τον ΧΥΤΑ Φυλής… Αναζητώντας τον θεσμικά Υπεύθυνο…

Κατηγορία: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Δημοσιεύτηκε στις 04 Φεβρουαρίου 2020


Οι Ενεργοί Πολίτες παλεύουμε και αγωνιούμε ώστε να υπάρξει επιτέλους ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για το οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ και την διαμόρφωση όρων για μια εναλλακτική, υπό δημόσιο έλεγχο και  σύγχρονη διαχείριση των απορριμμάτων με αποκεντρωμένο χαρακτήρα


Για την πληρέστερη λοιπόν ενημέρωση των συμπολιτών μας γύρω από τις εξελίξεις που υπάρχουν στο θέμα της λειτουργίας και επέκτασης  του ΧΥΤΑ στη Φυλή παραθέτουμε σημαντικό υλικό που προέκυψε από πρόσφατο Κοινοβουλευτικό Έλεγχο
[1] με αναφορά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου.
Συγκεκριμένα στις 14 Νοεμβρίου 2019 κατατέθηκε Αναφορά από τους βουλευτές Δυτικού Τομέα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης προς τα Υπουργεία Εσωτερικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σχετικά με την Ανακοίνωση των επτά Δημάρχων της Δυτικής Αθήνας, με θέμα τον «ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ», με την οποία διαμαρτύρονται για την περαιτέρω υποβάθμιση της Δυτικής Αθήνας, καθώς με την πρόσφατη απόφαση 248/2019 του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) επεκτείνεται η χωματερή της Φυλής, και ζητούν την άμεση ανάκληση της απόφασης και τη λήψη σειράς μέτρων στην κατεύθυνση αναβάθμισης της ποιότητας ζωής στη Δυτική Αθήνα.

Στην απάντησή του το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) δήλωσε αναρμόδιο για το θέμα.

Μια προκλητική και απαξιωτική απάντηση προς τον ίδιο τον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης που θα έπρεπε ήδη να είχε γεννήσει αντιδράσεις που δεν τις βλέπουμε. Στην ουσία όμως… το ΥΠΕΣ εποπτεύει την Περιφέρεια και τους Δήμους

Η Περιφέρεια Αττικής έχει τη βασική ευθύνη για το θέμα διαχείριση απορριμμάτων και οι Δήμοι για τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης. Ούτε καν με έγγραφο δεν ζητάει ενημέρωση για να πει κάτι προς τις τοπικές κοινωνίες για το θέμα ο κος Θεοδωρικάκος που δεν θέλει να ενοχλεί τον κο Πατούλη.

 Ο κος Θεοδωρικάκος που πέταξε έξω την Πετρούπολη από 150.000 € την απόκτηση με κρατικά λεφτά (Φιλόδημος) απορριμματοφόρων και άλλων οχημάτων καθαριότητας γιατί κάναμε το έγκλημα να έχουμε πληθυσμό πάνω από 50.000 κατοίκους και τώρα τρέχει κάκιστα για Leasingο δήμος επιβαρύνοντας τα οικονομικά του και μη αποκτώντας μόνιμα μέσα.Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) κατέθεσε έγγραφα της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) όπου αποδεικνύουν τα όσα σημειώσαμε παραπάνω για το ΥΠΕΣ: «1. Η Υπηρεσία μας δεν είναι αρμόδια για την ανάκληση οποιασδήποτε πράξης του ΕΔΣΝΑ, και συνακόλουθα και της υπ’ αριθ. 248/2019 Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του, δεδομένου ότι δεν ασκεί διοίκηση επ’ αυτού, ούτε είναι αρμόδια για τον έλεγχο νομιμότητας ή σκοπιμότητας των πράξεων του.

Όσον αφορά την αναφερόμενη στην Ανακοίνωση των Δημάρχων επέκταση του ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής (Φυλής), προκειμένου να αυξηθεί η χωρητικότητά του κατά 4.000.000 m3, σας γνωρίζουμε ότι επί του παρόντος δεν έχει υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σχετικό αίτημα του ΕΔΣΝΑ. Ο τελευταίος υπέβαλε μεν στις 3-10-2019 δια του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) Φάκελο Τροποποίησης του ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής, αλλά η προτεινόμενη τροποποίηση συνίσταται σε αύξηση της χωρητικότητας του χώρου της Α΄ Φάσης κατά 685.000 m3, έναντι συνολικής χωρητικότητας του ΧΥΤΑ 31.500.000 m3. Η υπόθεση ευρίσκεται στο στάδιο της γνωμοδότησης των συναρμόδιων Υπηρεσιών επί της προτεινόμενης τροποποίησης


. Σε περίπτωση που υποβληθεί Μελέτη Περιβάλλοντος που περιλαμβάνει πρόσθετη αύξηση της χωρητικότητας του εν λόγω ΧΥΤΑ, η Υπηρεσία μας θα τηρήσει τις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α) διαδικασίες[…].

2. Για το ΕΜΑΚ Άνω Λιοσίων εκκρεμεί η διαδικασία ανανέωσης και τροποποίησης της Απόφασης ΕΠΟ (ΑΕΠΟ) του, κατόπιν αιτήματος του ΕΔΣΝΑ που υποβλήθηκε στις 15-11-2018 συνοδευόμενο από σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η τροποποίηση περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο την αναβάθμιση του ΕΜΑΚ, με προσθήκη, αντικατάσταση ή τροποποίηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εντός των υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, και μερική αναδιάρθρωση των διεργασιών, με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία του και την αύξηση της δυναμικότητάς του από 350.000 tn/έτος αποβλήτων σε 450.000 tn/έτος, εκ των οποίων τα 100.000 tn/έτος θα είναι προδιαλεγμένα απόβλητα. Η διαδικασία ανανέωσης και τροποποίησης της ΑΕΠΟ έχει εισέλθει στο στάδιο της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης, μετά το πέρας της οποίας η Υπηρεσία μας θα εισηγηθεί σχετικώς, κατά τα προαναφερθέντα και για το ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής.


3. Όσον αφορά τη χρήση του λατομείου Μουσαμά για τη χωροθέτηση έργου διαχείρισης αποβλήτων, σας γνωρίζουμε ότι δεν έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα στην Υπηρεσία μας.

4. Ο Αποτεφρωτήρας Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων εντός της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Δυτ. Αττικής, λειτουργεί νομίμως από πλευράς περιβαλλοντικής αδειοδότησης, δυνάμει της (7) σχετικής Απόφασης, ενώ δεν έχει τεθεί υπόψη της Υπηρεσίας μας ουσιώδης λόγος που να επιβάλλει την ανάκληση της ως άνω Απόφασης.5. Το ζήτημα των αντισταθμιστικών οφελών για τη λειτουργία έργων διαχείρισης αποβλήτων εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας.

6. Τέλος όσον αφορά το κατά πόσον το ΧΥΤΑ Φυλής είναι «μονόδρομος» για τη διάθεση αποβλήτων, η Υπηρεσία μας είναι αναρμόδια να αποφανθεί σχετικώς, αφού ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και λειτουργία έργων διαχείρισης αποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής αποτελούν αρμοδιότητες του ΕΔΣΝΑ αλλά και των Δήμων της (για μικρά τοπικής εμβέλειας έργα), ενώ όπως προαναφέρθηκε, η αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας περιορίζεται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση των προτεινόμενων από τους αρμόδιους φορείς έργων υποκατηγορίας Α1.Κλείνοντας τονίζουμε ότι δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να παίξει πολιτικά παιχνίδια με κανένα θέμα. Το αποδείξαμε προεκλογικά συμμετέχοντας σε κάθε κινητοποίηση και τώρα. Οι μελέτες που πρόσφατα βγήκαν στο φως για τα ρυπαντικά φορτία, οι τελευταίες δηλώσεις του Περιφερειάρχη ότι θα μας αφήσει τη Χωματερή για πάντα δεν αφήνουν περιθώρια άλλης συζήτησης.

Οι φορείς και οι πολίτες της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής οφείλουμε και πρέπει να αγωνιστούμε για τη συγκρότηση ενός ενωτικού, δημοκρατικού, διαδημοτικού κοινωνικού μετώπου για τον τερματισμό αυτής της κατάστασης που μας καθιστά ως το μοναδικό χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων στην Αττική και μάλιστα με τρόπους και διαδικασίες που βάζουν καθημερινά σε κίνδυνο τις ζωές μας. Δεν λέμε Ως Εδώ, γιατί κάκιστα έγινε ότι έγινε λέμε όμως ΤΕΡΜΑ.Επειδή όμως πιστεύουμε και στο θετικό παράδειγμα θα ζητήσουμε ως συλλογικότητα από τον Δήμο Χαλανδρίου σε σχετική ημερίδα στην Πετρούπολη να μας παρουσιάσει συνολικά πως μπορούμε να γίνουμε ένας δήμος πρότυπο στη διαχείριση των απορριμμάτων.

 

 


 

1] https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=dc33738e-a46c-492d-8406-ab0500ea030d

Ακολουθήστε μας

Εφημερίδα Παλμός Δυτικής Αθήνας

Κάντε κλίκ στην φωτογραφία για να διαβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή την εφημερίδα

Οδηγός Αγοράς

Δωρεάν προβολή επιχειρήσεων

Κάντε κλίκ και δείτε σε ηλεκτρονική μορφή επιχειρήσεις και καταστήματα της Δυτικής Αθήνας