Έχετε επιχείρηση στη Δυτική Αττική ;

Είστε Πολιτιστικός Σύλλογος, Αθλ. Σωματείο κλπ στη Δυτική Αττική ;

Καταχώρηση και προβολή δωρεάν στο opalmos.gr

Τηρείται σειρά προτεραιότητας

Διαδικτυακή Περιφερειακή Συνάντηση για την Πρόληψη και τον Προσυμπτωματικό Έλεγχο στην Π.Ε. του Δυτικού Τομέα Αθηνών.

Κατηγορία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δημοσιεύτηκε στις 06 Ιουνίου 2021

Στις 4 Ιουνίου διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης Περιφερειακή Συνάντηση για την Πρόληψη και τον Προσυμπτωματικό Έλεγχο στην Περιφερειακή Ενότητα του Δυτικού Τομέα Αθηνών υπό το συντονισμό της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας.

Η διαδικτυακή συνάντηση εργασίας ξεκίνησε με το χαιρετισμό του Αντιπεριφερειάρχη της Δυτικής Αθήνας, κ. Α. Λεωτσάκου, και αφορούσε στα εξής θέματα:


Παρουσίαση της δράσης-προγράμματος από το Δήμο Αγ. Βαρβάρας «Φυσική Άσκηση και Υγεία - Διαδικτυακή Δράση Ευαισθητοποίησης» με εισηγήτρια την κ. Α. Μιγδάκη.


Δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης για τον covid-19.


Τρέχουσες και προγραμματισμένες δράσεις για την υγεία και την πρόληψη από εκπροσώπους δήμων.


Ενέργειες-προτάσεις για την προώθηση του προγράμματος Πρόληψης και Προσυμπτωματικού Ελέγχου βάσει 20 πρωτοκόλλων (εγγραφές δημοτών στο λογισμικό – συμφωνίες με ιατρούς/παρόχους υγείας), με εισηγήσεις από εκπροσώπους Δήμων και τον κ. Σ. Παπασπυρόπουλο.


Γενικά θέματα και ενημερώσεις.


Εξαγωγή συμπερασμάτων και προγραμματισμός νέας διαδικτυακής συνάντησης.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης του Δυτικού Τομέα Αθηνών, κ. Α. Λεωτσάκος, υπηρεσιακοί παράγοντες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, εκπρόσωποι των Δήμων της Δυτικής Αθήνας, ο υπεύθυνος-συντονιστής των προγραμμάτων Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ, κ. Σ. Παπασπυρόπουλος, και η εκπρόσωπος των ΚΕΠ Υγείας, κ. Α. Μιγδάκη. Μεταξύ άλλων, τονίστηκε η αναγκαιότητα συνεργασίας του Α΄ και Β΄ βαθμού Αυτοδιοίκησης αναφορικά με την πρόληψη και τον προσυμτωματικό έλεγχο, ώστε η πληροφόρηση του πολίτη να είναι άμεση και αποτελεσματική. Άλλωστε, προτεραιότητα της Περιφέρειας Αττικής και του Περιφερειάρχη κ. Γ. Πατούλη είναι η καλλιέργεια κουλτούρας της πρόληψης και οι στοχευμένες παρεμβάσεις στον τομέα της Υγείας.

Ακολουθήστε μας