Έχετε επιχείρηση στη Δυτική Αττική ;

Είστε Πολιτιστικός Σύλλογος, Αθλ. Σωματείο κλπ στη Δυτική Αττική ;

Καταχώρηση και προβολή δωρεάν στο opalmos.gr

Τηρείται σειρά προτεραιότητας

Οσμή σκανδάλου σε διαγωνισμό του ΙΚΥ

Κατηγορία: ΕΓΡΑΨΑΝ Δημοσιεύτηκε στις 07 Ιανουαρίου 2024
Οι έσχατοι έσονται πρώτοι: οσμή σκανδάλου σε διαγωνισμό του ΙΚΥ

exetasi

 

Σοβαρές σκιές αδιαφάνειας στον διαγωνισμό για τη σύναψη 42 συμβάσεων μίσθωσης έργου.

● Υποψήφιοι με συναφείς σπουδές, διδακτορικά και εργασιακή εμπειρία «πάτωσαν» παραδόξως στις προφορικές συνεντεύξεις, ενώ αρίστευσαν μαζικά συγκεκριμένοι υποψήφιοι με πολύ χαμηλότερη αρχική βαθμολογία.

Όπως φαίνεται, η «αριστεία» για υποψήφιους εργαζομένους στο Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών δεν κρίνεται τόσο με τα προσόντα, τις δεξιότητες και τους τίτλους σπουδών, αλλά κυρίως με τη διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης.

Η «Εφ.Συν.» σήμερα αποκαλύπτει σοβαρές σκιές αδιαφάνειας στον πρόσφατο διαγωνισμό σχετικά με τη σύναψη 42 συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης του ΙΚΥ με οικονομική επιβάρυνση από τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.

Αποτέλεσμα των διαδικασιών με τις παράξενες «συμπτώσεις» είναι να μη βρεθούν στον τελικό πίνακα κατάταξης υποψήφιοι με αποδεδειγμένα τυπικά προσόντα, συναφείς σπουδές και εργασιακή εμπειρία καθώς παραδόξως «πάτωσαν» στις προφορικές συνεντεύξεις, στις οποίες αρίστευσαν μαζικά συγκεκριμένοι υποψήφιοι με πολύ χαμηλότερη αρχική βαθμολογία.

Το ΙΚΥ, ένας από τους πιο ιστορικούς οργανισμούς της χώρας, με πάνω από 70 χρόνια λειτουργίας, από το 1987 έως και σήμερα συντονίζει και υλοποιεί με επιτυχία ευρωπαϊκά προγράμματα από το παλιό Erasmus μέχρι και το πιο πρόσφατο Erasmus+ του οποίου το ΙΚΥ είναι Εθνική Μονάδα Συντονισμού από το 2014 μέχρι σήμερα. Το δε Δ.Σ. του ΙΚΥ διαχειρίζεται περισσότερα από 60 εκατ. ευρώ από το Erasmus και δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από υποτροφίες, ενώ οι θέσεις εργασίας στον οργανισμό θεωρούνται περιζήτητες και αρκετά καλά αμειβόμενες.

Ο διαγωνισμός, που προκηρύχθηκε τον περασμένο Ιούλιο και ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, αφορούσε θέσεις εργασίας εξωτερικών συνεργατών με μεικτές μηνιαίες απολαβές 1.814 ευρώ με μπλοκάκι (1.440 ευρώ καθαρά), τα οποία όμως βάσει του αντικειμένου και επιπρόσθετων αμοιβών που προβλέπονται δύναται να φτάσουν τα 2.000 ευρώ καθαρά μηνιαίως.

poster00:5400:00Play(Space)Unmute(m)SettingsFullscreen(f)

 

Το «μαγείρεμα»

Τα απαραίτητα προσόντα για τους υποψηφίους περιλάμβαναν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άριστη γνώση αγγλικών και γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης των συγκεκριμένων θέσεων, ένας μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών δίνει 10 μόρια και ένα διδακτορικό 20 μόρια. Η αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία μπορούσε να φτάσει μέχρι τα 40 μόρια και η συνέντευξη έως τα 30 μόρια. Οπως περιγράφεται, κατά τη συνέντευξη συνεκτιμώνται «τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος και της προσωπικότητας που προσιδιάζουν και συμβάλλουν στην αποδοτική και αποτελεσματική υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της Σύμβασης, το επίπεδο και η γνώση ξένων γλωσσών, η επικοινωνιακή, διοικητική, οργανωτική ικανότητα, συνάφεια εργασιακής εμπειρίας, γνώση νέων τεχνολογιών κτλ.».

Αναλύσαμε και συγκρίναμε τα αποτελέσματα των προσωρινών και των τελικών πινάκων κατάταξης για τις 25 από τις συνολικά 42 θέσεις (αυτές των project managers), όπως αυτά είναι δημοσιευμένα (με βάση τους αριθμούς πρωτοκόλλου, χωρίς να φαίνονται τα ονόματα, για αυτονόητους λόγους) στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ, ενώ συνομιλήσαμε και με ορισμένους επιτυχόντες, επιλαχόντες και «κομμένους» υποψηφίους. Μια προσεκτική ανάλυση των επιδόσεων των υποψηφίων προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για τα κριτήρια επιλογής και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν.

Α) Η αρχική προκήρυξη για τις 25 θέσεις project managers απρόσμενα μεταβλήθηκε σε 28, χωρίς σαφή εξήγηση. Β) Ενα ακόμα περίεργο στοιχείο είναι η παρουσία πέντε ατόμων στους επιτυχόντες που έχουν μόνο μεταπτυχιακό τίτλο αλλά χωρίς προϋπηρεσία. Υποψήφιοι-«ουραγοί», δηλαδή, που είχαν συγκεντρώσει λιγότερα από 10 μόρια πριν από τη συνέντευξη, αλλά κρίθηκαν άριστοι κατά τη διάρκεια αυτής. Αυτοί οι υποψήφιοι λαμβάνουν το μέγιστο της βαθμολογίας στη συνέντευξη, γεγονός που φαίνεται να αντισταθμίζει τις σχεδόν μηδενικές πιθανότητες επιλογής που είχαν με βάση τα προσόντα τους σε σχέση με άλλους. Γ) Καταγράφεται μια απροκάλυπτη αντίφαση στην αξιολόγηση υποψηφίων με διδακτορικό. Οπως προκύπτει, η επιτροπή αξιολόγησης έκρινε ότι οι εν λόγω υποψήφιοι σε αρκετές περιπτώσεις δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθούν στοιχειωδώς σε μια συνέντευξη και βαθμολογήθηκαν κάτω από τα 10 μόρια (με άριστα τα 30) σε αυτήν.

Για του λόγου το αληθές, ένας/μια υποψήφιος/α από τη θέση 36 βρέθηκε στη θέση 21, άλλος από την 38η στην 22η, άλλος από το 49 στο 23, άλλος από τη θέση 51 στην 24η, ενώ ένας άλλος/η «έσκισε» στη συνέντευξη και ανέβηκε από τη θέση 66 στην 25η. Ολοι οι παραπάνω -χωρίς διδακτορικό- βαθμολογήθηκαν με άριστα (30 στα 30) ή σχεδόν άριστα στη συνέντευξη και βρέθηκαν ανάμεσα στους επιτυχόντες.

Προχωρώντας σε μια απλή στατιστική ανάλυση των βαθμολογιών πριν και μετά τις συνεντεύξεις, προκύπτει ότι η μέση μεταβολή στην κατάταξη ήταν περίπου -13,6 ενώ η τυπική απόκλιση ήταν περίπου 13,3. Με απλά λόγια, η αρνητική μέση μεταβολή δηλώνει ότι ήταν πολλοί οι συμμετέχοντες που αρχικά είχαν καλή βαθμολογία και έπεσαν στην κατάταξη μετά τη συνέντευξη. Η μεγάλη τυπική απόκλιση αντικατοπτρίζει μια σημαντική ανομοιογένεια στον τρόπο με τον οποίο άλλαξαν οι κατατάξεις των συμμετεχόντων, γεγονός που ενδεχομένως υποδηλώνει ασυνεπή κριτήρια αξιολόγησης στη διαδικασία της συνέντευξης.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως υποψήφιοι που συγκέντρωσαν πολύ υψηλή βαθμολογία πριν από τη συνέντευξη, θα έπρεπε να πατώσουν κυριολεκτικά σε αυτήν -παίρνοντας λιγότερο από 7,5 στα 30- για να μην επιτύχουν, όπως και έγινε σε αρκετές περιπτώσεις. «Οταν είδα τα τελικά αποτελέσματα δεν το πίστευα, η συνέντευξη είχε πάει πολύ καλά, έχω δώσει πολλές στη ζωή μου και δεν πέφτω έξω. Απογοητεύτηκα και διαπίστωσα ότι τουλάχιστον 7 επιτυχόντες -σε αντίθεση με εμένα- δεν είχαν διδακτορικό», αναφέρει στην «Εφ.Συν.» υποψήφιος που κόπηκε. Σημειώνεται πως κάθε υποψήφιος δικαιούνταν να ασκήσει ένσταση μόνο κατά των προσωρινών (αρχικών) πινάκων. Κάτι που αποδείχθηκε ότι δεν είχε κανένα νόημα αφού η συνέντευξη (υπερ)καθόρισε τα πάντα.

Αξίζει να σημειωθεί πως -σύμφωνα με πληροφορίες- ανάμεσα στους επιτυχόντες βρίσκονται πολλοί από τους νυν εργαζομένους με μπλοκάκι στο ΙΚΥ, οι οποίοι είχαν επιτύχει σε προηγούμενους διαγωνισμούς και των οποίων η σύμβαση δεν μπορούσε να ανανεωθεί πάνω από δύο τριετίες, οπότε υπέβαλαν τα χαρτιά τους εκ νέου και φαίνεται πως πριμοδοτήθηκαν παραπάνω, ακόμα και αν υστερούσαν σε τυπικά προσόντα από πολλούς νέους υποψηφίους.

Καταγγελίες ΣΥΡΙΖΑ

Δεν είναι η πρώτη φορά τον τελευταίο χρόνο που αναδεικνύονται θέματα αδιαφάνειας στο ΙΚΥ. Στις 19 Ιανουαρίου 2023, σε ερώτηση 41 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τη Νίκη Κεραμέως (που υπέγραφαν ο Σωκράτης Φάμελλος και ο τότε τομεάρχης Παιδείας, Νίκος Φίλης), περιγράφονταν πληθώρα ζητημάτων κακοδιοίκησης, παράτυπες διαδικασίες στη διαχείριση των κονδυλίων, καθώς και καταχρηστικές και παράνομες αντιμετωπίσεις των εργαζομένων.

Τότε γινόταν λόγος για μη νόμιμη συγκρότηση -επί 1,5 χρόνο- του Δ.Σ. του ΙΚΥ αλλά και για σοβαρά ζητήματα που αφορούσαν τη διαχείριση των κονδυλίων για το πρόγραμμα Erasmus+, καθώς είχαν διατυπωθεί καταγγελίες για τη μη τήρηση της διαδικασίας που προβλέπουν ο οδηγός και το εγχειρίδιο διαδικασιών της εσωτερικής μονάδας.

Οπως υπογράμμιζαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλαλούμ επικρατεί και όσον αφορά τους εργαζομένους στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+, όπου ανατίθενται παράλληλα καθήκοντα στους εργαζομένους, σε αντίθεση με τα όσα διαλαμβάνονται στη σύμβασή τους, ενώ «με απόφαση του Δ.Σ., 20 άτομα είχαν παράταση σύμβασης από το πρόγραμμα Erasmus+ για την περίοδο 2014-2020, αλλά πληρώνονταν από το πρόγραμμα για την περίοδο 2021-2027».

Ηχηρή παραίτηση με αιχμές για το ΕrasmusΜαρία-Ζωή Φουντοπούλου

Λίγες εβδομάδες μετά την ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, στα τέλη Ιανουαρίου και μέσα στον Φεβρουάριο του 2023, με αλλεπάλληλες επιστολές της προς το υπουργείο Παιδείας η πρώην γενική διευθύντρια του ΙΚΥ και καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, Μαρία-Ζωή Φουντοπούλου, παραιτήθηκε επικαλούμενη επίσης φαινόμενα κακοδιαχείρισης σχεδόν στο σύνολο του Ιδρύματος, θέμα με το οποίο ασχολήθηκε εκτενώς η «Εφ.Συν.». Συγκεκριμένα, κατήγγειλε -μεταξύ άλλων- την αυθαίρετη και άστοχη σπατάλη πόρων που προέρχονται από ευρωπαϊκά κονδύλια του προγράμματος του ΕΣΠΑ και αφορούσαν το Erasmus, μιλώντας για «υλοποιήσεις προγραμμάτων που αξιοποιούν ευρωπαϊκά κονδύλια μέσω των οποίων πληρώνονται παρατύπως συνολικά πέντε σύμβουλοι του Δ.Σ. χωρίς προκήρυξη». Ακόμη, η ίδια κατήγγειλε στην τότε υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, περιστατικό «εργασιακού εκφοβισμού, απείθεια υπαλλήλων να εφαρμόσουν οδηγίες της λόγω κάλυψής τους από τη διοίκηση, ασυμβίβαστο καθηκόντων κ.ά.», ενώ επισήμανε ότι έχει αντιδράσει επανειλημμένα ενημερώνοντας προσωπικά την ίδια. Σημειώνεται ότι η κ. Φουντοπούλου τοποθετήθηκε σε αυτή τη θέση στις 18 Αυγούστου 2022 με απόφαση της υπουργού Παιδείας, ύστερα από σχετική προκήρυξη του ΙΚΥ.

Η φάμπρικα των συνεντεύξεων

Τον περασμένο Φεβρουάριο η «Εφ.Συν.» είχε αποκαλύψει ακόμα μία υπόθεση ενός σκιώδους διαγωνισμού του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπου καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε και πάλι η διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης («Γαλάζιες προσλήψεις «αρίστων» στις... προσωπικές συνεντεύξεις», 12/2/2023). Επρόκειτο για διαγωνισμό πλήρωσης 23 διοικητικών θέσεων εκτός ΑΣΕΠ στην Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων. Τα πρώτα προβλήματα είχαν ήδη φανεί από την προκήρυξη, όπου βάσει των κριτηρίων μοριοδότησης η προσωπική συνέντευξη είχε υπέρμετρη βαρύτητα έναντι μεταπτυχιακών, διδακτορικών και άλλων τυπικών και επικουρικών προσόντων, ενώ η επιτροπή διέθετε το δικαίωμα αναιτιολόγητου αποκλεισμού υποψηφίων, επιλέγοντας αυτούς που θα προχωρήσουν στο στάδιο της συνέντευξης.

Σε εκείνο τον διαγωνισμό, η κατοχή διδακτορικού έδινε μόλις 400 μόρια, μόλις το 1/3 από το μάξιμουμ του βαθμού της προφορικής συνέντευξης, το δε μεταπτυχιακό δίπλωμα μετρούσε κάτω από το 1/6 της συνέντευξης. Επικεφαλής της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης που διενήργησε εκείνες τις συνεντεύξεις ήταν η επικεφαλής του μητρώου στελεχών της Ν.Δ., μέλος του Δ.Σ. του ΟΑΕΠ και εκ των στενών συνεργατών του πρωθυπουργού.

 

 

πηγή: Κώστας Ζαφειρόπουλος www.efsyn.gr

 

Ακολουθήστε μας

Εφημερίδα Παλμός Δυτικής Αθήνας

Κάντε κλίκ στην φωτογραφία για να διαβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή την εφημερίδα

Οδηγός Αγοράς

Δωρεάν προβολή επιχειρήσεων

Κάντε κλίκ και δείτε σε ηλεκτρονική μορφή επιχειρήσεις και καταστήματα της Δυτικής Αθήνας