Έχετε επιχείρηση στη Δυτική Αττική ;

Είστε Πολιτιστικός Σύλλογος, Αθλ. Σωματείο κλπ στη Δυτική Αττική ;

Καταχώρηση και προβολή δωρεάν στο opalmos.gr

Τηρείται σειρά προτεραιότητας

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ: Πραγματοποιήθηκαν οι δημαιρεσίες την Κυριακή 6 Ιανουαρίου

Κατηγορία: ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Δημοσιεύτηκε στις 11 Ιανουαρίου 2022

 

Στις δημαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 6 Ιανουαρίου από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή του Προεδρείου καθώς και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εκλέχθηκαν οι εξής:


Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Βασίλης Βόσσος

 

Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Μιχαήλ Φράγκου

 

Γραμματέας: Σταυρούλα Μπαντούνα

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Τακτικά Μέλη

 

Δημήτριος Κλειτσής

 

Αλεξάνδρα Φέγγη

 

Αναστασία (Τασούλα) Πετράκου

 

Βασίλειος Δεδεγκίκας (Γιαπιντζάκης)

 

Αναπληρωματικά Μέλη

 

Παναγιώτης Περάκη

 

Βασίλειος Βόσσος

 

Μιχαήλ Φράγκου

 

Νικόλαος Πιερακέας

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

 

Τακτικά Μέλη

 

Θεοδώρα- Μαρία Μαρσώνη

 

Παναγιώτης Ξανθόπουλος

 

Σάββας Σαββίδης

 

Σταυρούλα Μπαντούνα

 

Αναπληρωματικά Μέλη

 

Βασίλειος Βόσσος

 

Αλεξάνδρα Φέγγη

 

Θεμιστοκλής Ντάβιος

 

Νικόλαος Πιερακέας
 

Ακολουθήστε μας