Έχετε επιχείρηση στη Δυτική Αττική ;

Είστε Πολιτιστικός Σύλλογος, Αθλ. Σωματείο κλπ στη Δυτική Αττική ;

Καταχώρηση και προβολή δωρεάν στο opalmos.gr

Τηρείται σειρά προτεραιότητας

Ειδικό Βοήθημα επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος για ευάλωτα νοικοκυριά Απο τον Δημο Αγιας Βαρβαρας

Κατηγορία: ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Δημοσιεύτηκε στις 14 Ιανουαρίου 2022

Ειδικό Βοήθημα επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος για ευάλωτα νοικοκυριά

Με ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι και τις 31.12.2021 και κίνδυνο αποσύνδεσης ή
αποσύνδεση μέχρι και τις 15.2.2022

Ενημερώνουμε τους πολίτες του δήμου Δημου Αγίας Βαρβάρας ότι με νέα ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150/28-12-
2021 (ΦΕΚ 6302 Β’, 29-12-2021) επεκτείνεται η ρύθμιση που αφορά στο ειδικό βοήθημα
για την επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος για όσα νοικοκυριά έχουν ληξιπρόθεσμες
οφειλές μέχρι και τις 31.12.2021 και έχουν κίνδυνο αποσύνδεσης ή αποσύνδεση μέχρι και
τις 15.2.2022.

Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο στήριξης ευάλωτων νοικοκυριών και λόγω των δυσμενών
επιπτώσεων της πανδημίας.

O δήμος διεκδίκησε σθεναρά να δοθεί παράταση στη συγκεκριμένη ρύθμιση και να
αφορά επιπρόσθετα και τα νοικοκυριά που κινδυνεύουν με αποσύνδεση, ώστε να
υποστηριχθούν οι ευάλωτοι πολίτες και οι οικογένειές τους.

Το ειδικό βοήθημα αφορά στην κύρια κατοικία και χρειάζεται να πληρούνται ειδικά
εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Προκειμένου οι πολίτες να τύχουν του βοηθήματος για την επανασύνδεση του ρεύματος
είναι απαραίτητο να προσκομίσουν τα εξής:

 δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου φορολογικού
έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

 δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον
προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της

 εκκαθαριστικό του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του
νοικοκυριού

 πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
(ΕΝ.Φ.I.A.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του
νοικοκυριού

 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ζητείται από το δήμο)

 γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη
σύνθεση του περιλαμβάνεται/ονται και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα
επτά τοις εκατό (67%) και άνω

 βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία
πιστοποιείται η ανάγκη κατ' οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης
απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση
του νοικοκυριού.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων κατατίθενται στην Κοινωνική Υπηρεσία/Κέντρο
Κοινότητας του δήμου μας, Δημαρχείο Αγίας Βαρβάρας, Αριστομένους 8.
Τηλέφωνα: 2132019309,4.

 Αναρτήθηκε από 

Ακολουθήστε μας