Έχετε επιχείρηση στη Δυτική Αττική ;

Είστε Πολιτιστικός Σύλλογος, Αθλ. Σωματείο κλπ στη Δυτική Αττική ;

Καταχώρηση και προβολή δωρεάν στο opalmos.gr

Τηρείται σειρά προτεραιότητας

Δήμος Ιλίου: Χορήγηση ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ρεύματος

Κατηγορία: ΙΛΙΟΝ Δημοσιεύτηκε στις 17 Ιανουαρίου 2022

Ο Δήμος Ιλίου ενημερώνει ότι, οι καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα που έχουν αποσυνδεθεί
από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μπορούν να
υποβάλουν αίτηση για την εφάπαξ χορήγηση ειδικού βοηθήματος, προκειμένου να
αντιμετωπίσουν τις ενεργειακές τους ανάγκες, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150/28-12-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 6302/Β/29.12.2021).

Κριτήρια υπαγωγής :

1. Το μέτρο αφορά καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές από λογαριασμούς ρεύματος έως
31.12.2021 που να έχουν ήδη αποσυνδεθεί ή θα αποσυνδεθούν από το δίκτυο μέχρι 15.02.2022.

2. Η αποσύνδεση παροχής ρεύματος αφορά την κύρια κατοικία του προς εξέταση δικαιούχου και να
μην έχει πραγματοποιηθεί επανασύνδεση μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

3. Ικανοποιούνται τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια τα οποία συμπίπτουν με εκείνα του
Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.

Επισημαίνονται τα εξής:


 Το ειδικό βοήθημα καταβάλλεται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. απευθείας στον τελευταίο Προμηθευτή
ηλεκτρικής ενέργειας, όπου εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου.

 Το ποσό του χορηγούμενου βοηθήματος προσδιορίζεται ανάλογα με το ύψος της συνολικής
οφειλής του καταναλωτή προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

 Το μέρος της οφειλής που δεν καλύπτεται από το βοήθημα, διακανονίζεται και εξοφλείται
από τους καταναλωτές σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ορίζεται από τον
εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ιλίου κατόπιν ραντεβού (Νέστορος 101,
1ος όροφος), καθώς και στο Πρωτόκολλο (Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48 – 50, 1 ος όροφος) και επέχουν
θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Κοινότητας
στα τηλέφωνα 2132030007 & 2132030011 και στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, στα τηλέφωνα

2132030010 και 2132030021, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:30 έως 14:00.

Στον παρακάτω σύνδεσμο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν το ΦΕΚ 6302/Β/29.12.2021, τα
εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, την αίτηση επανασύνδεσης και τις οδηγίες για τη διαδικασία
υποβολής αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να τη συνοδεύουν:

https://www.ilion.gr/an20220114-epanasindesi-revmatos

Ο Δήμαρχος Ιλίου
Νίκος Ζενέτος


Αναρτήθηκε από 

Ακολουθήστε μας