Έχετε επιχείρηση στη Δυτική Αττική ;

Είστε Πολιτιστικός Σύλλογος, Αθλ. Σωματείο κλπ στη Δυτική Αττική ;

Καταχώρηση και προβολή δωρεάν στο opalmos.gr

Τηρείται σειρά προτεραιότητας

Μέτρα για την αντιπυρική περίοδο απο τον Δήμο Ιλίου

Κατηγορία: ΙΛΙΟΝ Δημοσιεύτηκε στις 16 Απριλίου 2024

 

Η πολιτική προστασία του Δήμου Ιλίου ενημερώνει τους δημότες για την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου από 1η Μαΐου 2024. 

Είναι σημαντικό για όλους τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ιλίου να προβούν στον έγκαιρο καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους από ξερά χόρτα, σπασμένα δένδρα και κλαδιά, καύσιμη φυτική ύλη, εγκαταλελειμμένα εύφλεκτα υλικά και αντικείμενα καθώς και υπολείμματα καθαρισμού. 


Η προσπάθεια αυτή αποτελεί βασικό μέτρο για την πρόληψη πυρκαγιών.
Ας δράσουμε υπεύθυνα και άμεσα.


Ο Δήμος Ιλίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία καλεί τους δημότες να τηρήσουν τις οδηγίες καθώς σε διαφορετική περίπτωση υποχρεούται να προχωρήσει σε κυρώσεις στους μη συμμορφούμενους υπόχρεους. 


Οι δημότες είναι υποχρεωμένοι να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους, καθώς σε διαφορετική περίπτωση ισχύουν οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 94 (παρ. 1 περίπτ. 26 εδάφ. β’) του Ν.3852/2010 (Α’87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και οι διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

 

Αναρτήθηκε από 

Ακολουθήστε μας

Εφημερίδα Παλμός Δυτικής Αθήνας

Κάντε κλίκ στην φωτογραφία για να διαβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή την εφημερίδα

Οδηγός Αγοράς

Δωρεάν προβολή επιχειρήσεων

Κάντε κλίκ και δείτε σε ηλεκτρονική μορφή επιχειρήσεις και καταστήματα της Δυτικής Αθήνας