Έχετε επιχείρηση στη Δυτική Αττική ;

Είστε Πολιτιστικός Σύλλογος, Αθλ. Σωματείο κλπ στη Δυτική Αττική ;

Καταχώρηση και προβολή δωρεάν στο opalmos.gr

Τηρείται σειρά προτεραιότητας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Χαϊδαρίου

Κατηγορία: ΧΑΪΔΑΡΙ Δημοσιεύτηκε στις 10 Μαΐου 2023

 Ανακοίνωση του δήμου Χαϊδαρίου για την ανάθεση παροχής ειδικών εργασιών μηχανογραφικής υποστήριξης του Δήμου Χαϊδαρίου σε ιδιώτη:

Με αφορμή συνεχή δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τύπο, αναφορικά με την ανάθεση παροχής ειδικών εργασιών μηχανογραφικής υποστήριξης του Δήμου Χαϊδαρίου σε ιδιώτη και προς αποκατάσταση της πραγματικότητας επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι:

⦁ Η μηχανογραφική υποστήριξη του Δήμου Χαϊδαρίου στηρίχθηκε τα τελευταία χρόνια στην παρουσία δύο (2) μόνιμων υπαλλήλων ειδικότητας ΤΕ Πληροφορικής και ΔΕ χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Η αποχώρηση τους έλαβε χώρα στο τέλος του 2022 για τον ένα και αρχές Μαρτίου 2023 για τον δεύτερο, με απόφαση τους για πρόωρη συνταξιοδότηση έχοντας θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

⦁ Η Δημοτική αρχή με σειρά διοικητικών ενεργειών στα πλαίσια του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου Ν.4410/16, επιχείρησε να καλύψει τις διαπιστωθείσες –ούτως ή άλλως- ελλείψεις του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα αυτό με αλλεπάλληλες παρεμβάσεις.

Ειδικότερα:
⦁ Στον Α΄ κύκλο κινητικότητας έτους 2022 ζητήθηκε από το ΥΠΕΣ η κάλυψη δύο (2) θέσεων Πληροφορικής (1 ΠΕ Η/Υ , 1ΤΕ Η/Υ) άνευ αποτελέσματος.

⦁ Στον Β΄ κύκλο κινητικότητας έτους 2022 ζητήθηκε από το ΥΠΕΣ η κάλυψη δύο (2) θέσεων Πληροφορικής (1ΠΕ Η/Υ , 1 ΤΕ Η/Υ) άνευ αποτελέσματος.

⦁ Στον Α΄ κύκλο κινητικότητας έτους 2023 ζητήθηκε από το ΥΠΕΣ η κάλυψη δύο (2) θέσεων Πληροφορικής (1ΠΕ Η/Υ – 1ΤΕ Η/Υ) διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

⦁ Στον Ετήσιο Προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2023 που ζητήθηκε από το ΥΠΕΣ, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με την 129/12-7-22 απόφαση της (ΑΔΑ: 64ΡΟΩΗ38ΓΜ) ενέκρινε στον προγραμματισμό πρόσληψης (2) θέσεις Πληροφορικής (1ΠΕ Η/Υ – 1 ΤΕ Η/Υ), διαδικασία που δεν έχει ξεκινήσει μέχρι σήμερα.

⦁ Στον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ν.4829/2021, άρθρο 25) που ζητήθηκε από το ΥΠΕΣ, η Οικονομική Επιτροπή με την 164/12-9-22 απόφαση της (ΑΔΑ:945ΚΩΗ3-737) εισηγήθηκε την πρόσληψη ενός υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Η/Υ, η οποία εκκρεμεί μέχρι σήμερα.

⦁ Κάνοντας χρήση της δυνατότητας πρόσληψης προσωπικού με το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου με την 148/30-11-22) απόφαση του (ΑΔΑ :68ΦΤΩΗ3-5ΘΧ) ενέκρινε την πρόσληψη ενός (1) υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, για την οποία δεν υπήρχε μέχρι σήμερα καμία ανταπόκριση.

⦁ Με την 38/28-2-23 απόφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο (ΑΔΑ: ΨΚΣΥΩΗ3-ΥΥΠ) υπέβαλε νέα αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα ΔΥΠΑ για την κάλυψη μίας θέσης ΤΕ Η/Υ χωρίς αποτέλεσμα.

Επομένως η διαπίστωση ότι ο Δήμος δεν δρομολόγησε εγκαίρως τις απαραίτητες διαδικασίες είτε για πρόσληψη είτε για μετάταξη / απόσπαση αναγκαίου προσωπικού είναι παντελής αβάσιμη.

Η ανάγκη τεχνικής μηχανογραφικής υποστήριξης του Δήμου καθώς και της υποχρέωσης προστασίας τόσο των υφιστάμενων μηχανογραφικών εφαρμογών όσο και της πλήρους και ασφαλούς κάλυψης των εκλογικών διαδικασιών επέβαλε –εκ των πραγμάτων- στην επιλογή για το τρέχον έτος της ανάθεσης της τεχνικής μηχανογραφικής υποστήριξης του Δήμου με την διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης σε εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση δε, η παρουσία του αναδόχου δεν υποκαθιστά ούτε ασκεί αρμοδιότητες, που ανήκουν στις διοικητικές δομές του Δήμου.

Αναφορικά με την οικονομική επιβάρυνση του Δήμου –εκ της ανωτέρου αναθέσεως- επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε ότι το κόστος μισθοδοσίας των συνταξιοδοτηθέντων υπαλλήλων, για το ίδιο χρονικό διάστημα ήταν υπερδιπλάσιο της δαπάνης για την ανατεθείσα εργασία. Επομένως το επιχείρημα της επιβάρυνσης των δημοτών στερείται τεκμηρίωσης. Ανεξαρτήτως όμως αυτού, η πρώτη επιλογή του Δήμου ήταν και παραμένει η κάλυψη των αναγκών του στον τομέα μηχανογράφησης από υπηρεσιακά στελέχη, μόλις αυτό καταστεί εφικτό.

Τέλος, για περαιτέρω ενημέρωση σας και προς αντίκρουση του ισχυρισμού της κατεπείγουσας ανάγκης, σας γνωρίσουμε ότι αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση Καινοτομίας – Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας Πόλης) με σχετικό έγγραφο της (Αρ.Πρωτ. 24974/13-4-23) διατύπωσε ως επιτακτική την ανάγκη ανάθεσης των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των μηχανογραφικών εργασιών του Δήμου Χαϊδαρίου, λόγω παντελούς έλλειψης ανάλογης στελέχωσης από τους υπηρετούντες υπαλλήλους του Δήμου.

Επομένως το επιχείρημα της μη μετακίνησης ή ανάθεσης εργασιών σε άλλους εργαζομένους του Δήμου στερείται αληθείας.

 


Ο Γ.Γ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ

 

Ακολουθήστε μας

Εφημερίδα Παλμός Δυτικής Αθήνας

Κάντε κλίκ στην φωτογραφία για να διαβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή την εφημερίδα

Οδηγός Αγοράς

Δωρεάν προβολή επιχειρήσεων

Κάντε κλίκ και δείτε σε ηλεκτρονική μορφή επιχειρήσεις και καταστήματα της Δυτικής Αθήνας