Έχετε επιχείρηση στη Δυτική Αττική ;

Είστε Πολιτιστικός Σύλλογος, Αθλ. Σωματείο κλπ στη Δυτική Αττική ;

Καταχώρηση και προβολή δωρεάν στο opalmos.gr

Τηρείται σειρά προτεραιότητας

ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ – ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ: Αίτημα να µειωθούν για ένα έτος τα δηµοτικά τέλη για τις µικρές επιχειρήσεις,

Κατηγορία: ΑΙΓΑΛΕΩ Δημοσιεύτηκε στις 21 Οκτωβρίου 2021

 

 

Επιστολή - Αίτημα προς το Δ/Σ απέστειλε η ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ – ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ ώστε να µειωθούν για ένα έτος τα δηµοτικά τέλη για τις µικρές επιχειρήσεις:

 

Προς: 

Κύριο Δήµαρχο Αιγάλεω - Κύριο Πρόεδρο του Δηµοτικού Συµβουλίου κ.κ. Δηµοτικούς/ές Συµβούλους Αιγάλεω, 

21.10.2021 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΑΙΤΗΜΑ 

Αξιότιµοι/ες
κύριοι/ες, 

Οι µικρές επιχειρήσεις της πόλης µας βιώνουν µια πολύ δύσκολη οικονοµική κατάσταση που οφείλεται τόσο στην πανδηµία και τη γενικότερη οικονοµική καχεξία της αγοράς, όσο και στις νοµοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που βάλουν εναντίον της µικρής επιχειρηµατικότητας. 

Ο χειµώνας που έρχεται θα είναι αδιαµφισβήτητα πολύ δύσκολος. Ο κύριος λόγος είναι η εκτόξευση του κόστους ενέργειας, το οποίο θα έχει πολυποίκιλες επιπτώσεις τόσο στη λειτουργία των επιχειρήσεων όσο και στο διαθέσιµο εισόδηµα των καταναλωτών.

 Επιπρόσθετα, η ήδη υπάρχουσα υπερχρέωση των µικρών επιχειρήσεων λόγω των ληξιπρόθεσµων οφειλών που δηµιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του κλεισίµατος της αγοράς τις οδηγεί σε ασφυξία. Σύµφωνα µε πολλές µελέτες, ανεξάρτητων φορέων, µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων θα προβεί σε διακοπή δραστηριότητας. 

Με αφορµή τη συζήτηση του θέµατος για το ύψος των Δηµοτικών Τελών στην επικείµενη συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου, θα θέλαµε να ληφθεί υπόψη το αίτηµά µας να µειωθούν για ένα έτος τα δηµοτικά τέλη για τις µικρές επιχειρήσεις, µέχρι 150 τ.µ., στο 50% των υπαρχόντων. 

Γνωρίζοντας ότι η επιβίωση των µικρών επιχειρήσεων θα έχει πολύπλευρες θετικές συνέπειες για την πόλη µας και για τους κατοίκους της, σας καλούµε να κάνετε δεκτό το αίτηµά µας που εγκρίθηκε οµόφωνα από το ΔΣ της Ένωσής µας. 

Με εκτίµηση,

 Για το Διοικητικό Συµβούλιο 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ - Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Ακολουθήστε μας