Έχετε επιχείρηση στη Δυτική Αττική ;

Είστε Πολιτιστικός Σύλλογος, Αθλ. Σωματείο κλπ στη Δυτική Αττική ;

Καταχώρηση και προβολή δωρεάν στο opalmos.gr

Τηρείται σειρά προτεραιότητας

Υπογράφτηκε η σύμβαση για το έργο «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Δήμο Αιγάλεω»

Κατηγορία: ΑΙΓΑΛΕΩ Δημοσιεύτηκε στις 13 Ιανουαρίου 2022

Υπογράφτηκε μεταξύ του Δημάρχου Αιγάλεω Γιάννη Γκίκα και του εκπροσώπου της Ένωσης Εταιρειών «DASK ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ – ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ», Χαράλαμπου Δασκαλάκη, η σύμβαση για το έργο «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων-Βελτίωση της ελκυστικότητας για προσέλκυση επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αιγάλεω».

Το έργο αφορά στη δημιουργία θεματικών μικρo-«θερμοκοιτίδων» νέων επιχειρήσεων στο Δήμο Αιγάλεω, όπως επίσης και στην παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις στη Δυτική Αθήνα. Ειδικότερα θα παρέχονται υπηρεσίες ενίσχυσης της καινοτομίας στο πλαίσιο λειτουργίας της «θερμοκοιτίδας», της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νέων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Αττικής. Σημειώνεται ότι, ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αττικής είναι ο ΑΣΔΑ.

Αναρτήθηκε από 

Ακολουθήστε μας